Gelbhalsmaus / Apodemus flavicollis / Yellow-necked mouse